Om x-kart

 

 

Ett av argumentene som ble brukt da man diskuterte navneendringen fra Christiania/Kristiania til Oslo (se f.eks. Bård Alsviks artikkel på Byarkivets hjemmeside), var at det gamle navnet var så langt! I dagligdags, skriftlig bruk, ble bynavnet ofte forkortet til Chria, X-iania, X-nia eller andre underlige konstruksjoner. Vi velger bare X!

Undertegnede har samlet kart og bøker i en årrekke, og som samlere flest ønsker man system og oversikt. Ikke bare over egen samling, men også om hva som faktisk finnes. Dessuten søker vi mer kunnskap som kan sette vårt eget lille pusleri inn i en større sammenheng.

Jeg fant ingen oversikt over Christianias karthistorie, langt mindre en bibliografi (katalog) over utgitte kart. Jeg begynte derfor en mer systematisk samling av opplysninger for noen år siden for å fylle dette lille hullet. Gjennom å kombinere utgivelsen med dette nettstedet håper jeg å få frem og å dele mer informasjon, samt å fremme interessen for gamle kart spesielt og vår lokalhistorie generelt.

 

Første utgave er et solo-prosjekt, utført på fritid og utgitt privat. Forhåpentligvis er dette en begynnelse på en mer komplett historisk fremstilling over Christiania-kartene, inkludert en mer lokalhistorisk vinkling. Kartene inneholder så mye interessant informasjon at de fortjener mer oppmerksomhet enn bare å bli brukt som tilfeldige illustrasjoner.

Informasjon, spørsmål, kommentarer og tilbakemeldinger av enhver art er veldig velkomne på post@x-kart.no . Jeg skal svare etter beste evne og kapasitet!

 

Tore Gimse

 

 

Om X-kart.no

Nettstedet for gamle Christiania-kart

 

Sist endret: 15.2.2015. Ansvarlig redaktør: Tore Gimse