Rettelser og tillegg

 

Rettelser og tillegg

til bibliografien "Kart over Christiania"

1844 Kart over Christiania med en Kvadratmiil af Omegnen: "nvh" og "nhh" er byttet om.

 

1869 I publikasjonen: Studentermødet i Christiania 1869. Christiania: P. T. Malling, 1869. er inntatt et utsnitt over sentrumsområdet fra NGO-kartet (1867, 3.tilstand) med noen få justeringer/tillegg; bl.a. Palæbryggen. Det var fra denne studentene tok båt! (20.4.2017)

 

1894 Som bilag til Teknisk Ugeblad, no 42, 18de oktober 1894, er det tatt inn et kart over en plalagt jernbanering rundt Kristiania sentrum i målestokk 1:24.000. (20.4.2017)

 

1894 Kristiania 1:24000. Dette kartet kom første gang som bi-kart (sammen med Bergen og Trondheim) til 2.utgave av Helge Steens Lommekart over Norge. Omtales 17.6.1892 i Norges Sjøfartstidende. Førsteutgaven (1891) inneholder ikke Kristiania-kartet. 3.utgave ("Oplag") kom året etter. Kartet som er avbildet i bibliografien har i tillegg markert med stiplede linjer: "Sporvej elektrisk". Disse kom i 1894, så det avbildede kartet er trolig en 3.utgave av kartet. (6.1.2015)

 

1896 - 1909 1:4000-kartet fra Opmaalingsvæsenet kom i ny utgave også i 1909. [Takk til Ulf Hansen, Statens kartverk, for informasjonen.]

 

1898 Kart over Kristiania og Bygdø. Kartets format er 71x55 cm.

 

1903 Kart over Jernbaner og Sporveie i og ved Christiania…: Kartet utgitt som tillegg til «Time-Tabel og Passager-Taxter for Norges Jernbaner samt for de i Forbindelse med disse staaende Dampskibe.». Norges Statbaner og Hovedbanen. Kartet også kjent med datering 1900. Kartene ble oppdatert, f.eks. er Vestre gravlund kommet med på 1903-utgaven. To detaljer i Holmenkollbanens historie fremkommer også: I 1900 het Vinderen stasjon "Blindernveien" og i 1903 var Engerjordet stasjon etablert like ved Slemdal. 1903-utgaven synes å være trykket på et noe tynnere papir.

 

 

1923 Aftenpostens Kristianiakart ble utgitt 15.januar 1923. Opplaget oppgis å være 20000. (Annonse i Aftenposten 16.1.1923.)

 

 

Omslagets bakside: Riktig datering av Hansteens kart er 1824. (6.1.2015)

 

Siste tillegg:

1869 (Studentermødet)

1894 (Teknisk Ugeblad)

Sist endret: 15.2.2015. Ansvarlig redaktør: Tore Gimse