Prospekter

 

Prospekter og fotografier

Høyoppløslige bilder

Christian Tønsberg utga plansjeverket "Norge fremstillet i Tegninger" i tre utgaver i perioden 1848-1889. Alle utgavene inneholder et Christiania-prospect, samt flere bilder fra omegnen. Her viser vi de bildene som er mest interessante å se i sammenheng med Christianiakartene.

Fra førsteutgaven ser vi Christiania fra øst, et stykke opp mot Ekeberg. Dette var et svært vanlig utsiktspunkt på prospekter helt siden begynnelsen av 1800-tallet.

Motivet (forelegget) er trolig et bilde av den danske maleren og August Boesen. Dette ble utgitt av Boesen selv som litografi i 1849, altså etter Tønsbergs utgivelse.

Ca 27 x 17,5 cm. Boesens utgave er noe større.

Samtidig(?) med bildet over, ble det også litografert et annet motiv av Christiania. Denne gangen sett fra Sinsen, og etter et maleri av B.Lund. Dette trykket har samme ramme som trykkene fra førsteutgaven, men er kun kjent i noen få eksemplarer og er ikke nevnt i Nils Messels gjennomgang av Tønsbergtrykkene (Kunst og Kultur, nr 4, 1990). Ca 28,4 x 19,5 cm.

Fra Tønsbergs førsteutgave stammer også Udsigt fra Dronningbjerget paa Ladegaardsøen (26,5 x 18 cm). Bildet sitter mellom Dramme/paradisbakkene og Fredrikstad, mens Christianiaprospektet er bilde nummer 1.

På bildet ser vi innover i Frognerkilen (mot Tyskestranda), og Skøyengårdene sees litt opp i bakken. Vibe/Irgens kart fra 1844 er fint å sammenholde med.

Et liknende motiv finnes i annenutgaven (1853-55). Parti ved Ladegaardsøen er plansje nr 42. Her er vi litt lenger ut i Frognerkilen og ser opp mot Frogner gård. Bildet overlapper såvidt med det forrige, ved at noen av løkkebygningene nede ved vannet finnes på begge motivene.

Plansjene i andre utgave har ikke trykt ramme rundt motivet.

Christiania-motivet fra andreutgaven er igjen basert på et maleri av B.Lund, og illustrerer den helt nybygde jernbanen med byen i bakgrunnen. Perspektivet er imidlertid fordreid, - se f.eks. Slottet i forhold til Domkirken. Utsiktspunktet må likevel være fra området ved Bryn, der vi ser toget i forgrunnen på vei ut av byen før jernbanen krysser Alna-elven.

Fra omegnen er det i tredje utgave inkludert et bilde fra Bekkelaget. Vi ser Mosseveien i forgrunnen og broen over til Ormøya i bakgrunnen.

I Tønsbergs 3.utgave (1885-89) er det igjen en ny Christiania-utsikt, denne gang basert på et fotografi tatt fra Ekeberg.

 

Her legges det ut endel bilder (prospekter og fotografier) som kan være interessante å ha for å sammenlikne med kart.

 

Vi tar gjerne mot bilder som kan komplettere samlingen!

Ikke-kommersiell bruk av

bildene på denne siden er

tillatt med kildehenvisning: x-kart.no

Sist endret: 15.2.2015. Ansvarlig redaktør: Tore Gimse