Christiania-kart

 

Kart over Christiania

Høyoppløslige bilder av kart fra Bibliografien

Wilse (Bernoulli), Christiania, 1783

Wilse (Bernoulli), Christiania omegn, 1783

Wilse (Poulsen), Christiania omegn, 1790

Leopold von Buch, Geologisk kart, 1810

Vibe & Irgens, 1844

Richter 1858

Feilberg og Landmark ca 1860

Gassverket 1858

Aker Cholera 1851

Ramm & Munthe, Utsnitt fra Aggershus Amt, 1827

Liten utgave av Croquis.... Ca 1858?)

 

OBS: Dette kartet er kun ca 12x10cm, og de minste bokstavene er mindre enn 0,5mm høye. Foreløpig ukjent utgiver.

NGO (14 D) 1869

Roosen 1869

Solem 3.utg 1875/6

Solem, 6.utg (1881)

Kristiania omegn 1876

NGO 1881

Tønsberg 1879

Atlas des ports etrangers 1884

Sabro 1889

Kristiania Omegn 1897

Kristiania og Bygdø 1898

Almanakk for alle 1899

Automobilkart 1908

Halvorsen og Larsen 1910

Målestokk 1:19000.

Stasjonsplaner (Eyde) 1902

Opmaalingen 1900. (4 deler pr kartblad.)

Udstillingsfører 1914

Reusch 1913

Pharusplan 1919

Sporvognsjubileum 1919

Aftenposten 1923

Winther, Christiania Bye.., 1827

Solem 2.utg 1874.

Krum 1888 (ø.v.hj.)

Jernbaner 1900-1903

Krum 1883

Kjerulf, geologisk kart, 1865

 

Ikke-kommersiell bruk av

bildene på denne siden er

tillatt med kildehenvisning: x-kart.no

 

Sist endret: 15.2.2015. Ansvarlig redaktør: Tore Gimse